! Végeselemes modellezés

Tantárgy típusa: 
BSc

!!! 2015 ŐSZÉTŐL KEZDVE NEM VEHETŐ FEL !!!

A véges elemek módszerének alapelvei, megoldási módszerei. Szerkezettípusok számítási modelljének kialakítása: keret, tartórács, lemez, tárcsa, héj, összetett szerkezetek. Megtámasztások és kapcsolatok modellezése. A számítási feladatok modellezése: statikai, dinamikai (földrengés-) vizsgálatok. Ipari végeselem-programok használata (AxisVM, Fem-Design) és gyakorlati feladatok megoldása ezek alkalmazásával. Közelítő ellenőrző számítások.

ZH időpont:
1. ZH: IV. 14. kedd 18-19 óra 01-02 tankör: Kmf26, 03-04 tankör: Kmf79

2. ZH: V. 12. kedd 18-19 óra 01-02 tankör: Kmf26, 03-04 tankör: Kmf79

Pót ZH: V. 19. kedd 10-11 óra Kmf26
Pót-Pót ZH: V. 22. péntek 10-11 óra Kmf26

A két pót ZH alkalommal nem lehet különböző ZH-t pótolni!

A házi feladatok különeljárási díjjal 2015.V.22 péntek 12.00 óráig adhatóak be. A hf-ok beadásának, illetve elfogadásának az elmulasztása a félév eredménytelenségét vonja maga után. A beadás nem egyenlő az elfogadással.

Általános leírás
Előadó: 
Dr. Lógó János
Kód: 
BMEEOTMAS06
Kredit: 
4
Szemeszter: 
ősz
Szemeszter: 
tavasz
Előkövetelmények: 
Tartók statikája (BMEEOTMAS05)
Kontaktórák száma: 
1 előadás, 2 gyakorlat, 0 laborgyakorlat
Zárthelyik száma: 
2
Kötelező házi feladatok száma: 
2
Aláírás megszerzésének feltételei: 
Zárthelyik eredményes megírása, az előadások 70%-án és a gyakorlatok 70%-án való részvétel és a tervezési feladatok elkészítése
Jegykialakítás szempontjai: 
30% gyakorlati feladat, 70% ZH
Ajánlott irodalom: 
Bojtár Imre, Gáspár Zsolt: Végeselemmódszer építőmérnököknek, 2003.
Letölthető anyagok
Egyéb feltöltött anyagok: